Ressentiment

Palīdzēt izrausties no toksiskās ressentiment sajūtas

Ir vajadzīga valsts finansēta humanizācijas programma. Cilvēkiem ir jāpalīdz iemācīties sevi cienīt un tikt galā ar ressentiment sajūtu, kurā viņi nosmok.