fbpx
Search
Close this search box.

Как покончить с негражданством. Несколько идей

Возможно, эти идеи не решили бы проблему негражданства полностью. Но расширить число граждан это могло бы помочь.

В основе этих идей лежит принцип безусловного уважения к личности, признание примата свободы личности и необходимости использования всех доступных способов предоставления полноценного гражданства всем лицам, имеющим «статус негражданина» Латвии.

Думаю, что «статус негражданина» стоит признать особой – неполноценной – формой гражданства, которым этот статус, конечно, является. Возможно, это поможет облегчить понимание необходимости полного искоренения статуса неполноценного гражданина в современном демократическом государстве.
Дети
Безусловно, всем детям, рожденным у неграждан Латвии с момента восстановления независимости Латвии в 1991-м году, гражданство должно быть предоставлено автоматически и предоставляться таким образом впредь. Похоже, что такая поправка в закон уже готова к принятию.
Есть одно «но» – поправка дает право родителям отказать государству от предоставления своим несовершеннолетним детям латвийского гражданства, исходя из своих соображений. Думаю, что подвергать детей риску оказаться заложниками незрелости своих родителей, государство не должно, если может, не ограничивая ничьих прав. В данном случае это возможно: отказ от латвийского гражданства может быть удовлетворен только в случае наличия полноценного гражданства другой страны.
Пенсионеры и инвалиды
Предоставить гражданство путем регистрации нужно негражданам-пенсионерам, а также инвалидам и, если возможно их выделить, другим группам, пользующимся социальной поддержкой государства, например, многодетным родителям.
Имело бы смысл узаконить и впредь предоставление гражданства путем регистрации любому, кто, имея постоянный вид на жительство вне зависимости от наличия другого гражданства, прожил в Латвии, например, десять лет непосредственно до вступления в пенсионный возраст и в течение всех десяти лет участвовал в латвийской частной или государственной пенсионной накопительной системе.
Переходный период на пять лет
В отношении остальных нужно поставить целью упразднение статуса негражданина в течение пяти лет. Получение гражданства, безусловно, должно оставаться добровольным для совершеннолетних.
Для этого необходимо гарантировать доступность постоянно действующих бесплатных курсов латышского языка, экзамен по которым и будет зачитываться как языковой тест на гражданство. Каждый совершеннолетний негражданин должен получить персональное приглашение на языковые курсы и предложение разработать план получения гражданства в ближайшие пять лет.
Одновременно с этим нужно ввести переходный период на те же пять лет, по окончанию которых в случае неполучения латвийского гражданства человеку предоставлялся бы статус беженца или лица без гражданства, чей статус ничем не отличался бы от статуса любого другого иностранца из-за пределов ЕС.
С момента начала переходного периода необходимо предоставить всем негражданам право голосовать на муниципальных выборах.

4 thoughts on “Как покончить с негражданством. Несколько идей”

  1. Patlaban nepilsoņiem iegūt Latvijas pilsonību ir ļoti viegli – jānokārto valodas eksāmeni, jāzin valsts himna, valsts iekārtas un vēstures pamatvilcieni. Un viss. Tātad no pilsonības kandidāta tiek prasīta vismaz simboliska iekļaušanās Latvijas sabiedrībā, Latvijas nacionālās valsts akceptance. Praksē šie priekšnoteikumi ir pārāk virspusēji, un daudzi nelojāli pilsonības kandidāti iegūst pilsonību. Tā ir pretruna pati par sevi un destruktīvi ietekmē Latvijas valsts stabilitāti. Manuprāt, prasības vajadzētu pastiprināt.Par bērniem: Principā var piekrist autoram, ka nepilsoņu (un citu bezvalstnieku) bērni varētu iegūt pilonību ar dzimšanu, taču tikai ar vienu ļoti būtisku priekšnoteikumu: Ka tiek beidzot izbeigta bērnu segregācija pēc valodas principa, un ka visiem Latvijā dzīvojošajiem bērniem tiek piedāvāta vienota bērnudārzu un skolu sistēma valsts valodā, kā tas ir jebkurā citā Eiropas nacionālā valstī. Kamēr Latvijas valsts nespēj (negrib?) nodrošināt pietiekoši nopietni integrāciju skolā (kas visur Eiropā ir ļoti būtisks ārzemnieku integrācijas faktors), kas var reāli notikt tikai caur vienotu skolu sistēmu, tikmēr pilsonības automātiska piešķiršana bērniem, viņus tālāk vairs neintegrējot, tikai vēlvairāk pastiprinās sabiedrības sašķeltību.Tātad: Vispirms skolu (un bērnudārzu) sistēma valsts valodā, un tikai tad automātiska pilsonības piesķršana visiem Latvija dzimušajiem bezvalstnieku bērniem.

  2. Varbūt nepilsoņi ir pirmās šķiras pilsoņi, jo viņiem ir vieglāk iebraukt Krievijā, turpretī pilsoņi ir tādi kā dzimtcilvēki, nebrīvie, kam ir izredzes tikt tikai uz Rietumiem. Un nepilsoņi ir pirmie Pasaules pilsoņi, jo viņus neapgrūtina 'tautība' … un kopumā šie cilvēki ir priecīgi par savu statusu un tādu pat to vēlas saglabāt arī bērniem

  3. Ļoti asprātīgi, paldies. Jauks galīgi nenopietnās attieksmes piemērs. Latvija ir kā paralēla realitāte jūsējai. Nē, tā realitāte nav paralēla, tā ir vienīgā, un Jūs tajā dzīvojat. Sabiedrība, ja nopietni izturas pret savu valsti, nevar atļauties tādu greznumu, ka 15% nepilsoņu. Tas ir idiotisms. Es par to šo to rakstu vēlākos ierakstos latviski.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *