fbpx
Search
Close this search box.
Publicēts Diena.lv 2009. gada 21. novembrī

Viena vienkārša lieta — valoda. Tai ir dziļi utilitāra funkcija nodrošināt cilvēku komunikāciju. Tai ir neaptverami sakrāla nozīme saglabāt kopas identitāti.

Valodai, latviešu it īpaši, ir vēl viena sakrāli utilitāra funkcija — izveidot jaunu kopas identitāti. Latviešu kopa, kas saglabājusies un saglabājusi savu valodu par spīti nebrīvei un apspiestībai, tuvākajā nākotnē paplašināsies, sevī iekļaujot pienācējus no dezintegrētās postpadomju kopas. Tas ir dabisks process, iesakņojoties un nostiprinoties demokrātiskas sabiedrības vērtībām Latvijā. Tas notiek jau tagad, kūtri un ar mainīgu intensitāti. Šis process ir jāatbalsta, cilvēki jāmotivē, jārada pievilcīga vide: latviešu identitāte, latvietība ir super! Latvian is cool.

Jauna latviešu identitāte vairāk atbildīs globalizētas, atklātas, demokrātiskas sabiedrības prasībām. Valoda modernizēsies līdz ar identitāti un radīs jaunu atspērienu tālākai sabiedrības konsolidācijai. Valoda kļūs toleranta svešzemju vārdiem, nosaukumiem un aizgūtiem jēdzieniem. Latviešu valoda reabilitēs represēto New Yorku, Jean Jacques Rousseau un bowlingu. Latviešu televīzijas vairs neslāpēs filmas vai raidījuma oriģinālskaņu svešvalodā, bet rādīs tulkojumu subtitros. Latvieši ar entuziasmu atgriezīsies pie tradicionāliem uzvārdiem (atsakoties no krievu, ukraiņu un citiem netipiskiem uzvārdiem).

Tā būs jauna identitāte, jauna stilistika. Latviešu un Latvijas, kas padarītu Latviju neatkārtojamu, pievilcīgu, spēcīgu. Bet tas nebūs iespējams pirms paši cilvēki sabiedrībā ir kļuvuši iecietīgāki, vismaz mazāk naidīgi noskaņoti savā starpā. “New York” brīvā apgrozībā un subtitri LTV vai LNT būs pirmās atkušņa bezdelīgas. Es runāju par atkusni sabiedrībā, tās iecietības līmeni.

Protams, svešvalodu vārdi, subtitri un tradicionālie uzvārdi ir tikai piemēri. Tomēr arī tie ir diezgan svarīgi, jo veido lielu daļu no mūsu ikdienas stila, mūsu vides. Esošo latviešu valodas prasību gars ir archaisks un represīvs. Šis gars drīzāk iekonservē gan iepriekšējo gadsimtu tumsonību, gan nesen mirušās un sirdīs paliekošās Gulaga valsts izolētību, provinciālismu un dziļo necieņu pret cilvēku, viņa individualitāti un brīvību. Apzināti atsakoties no tumsonības, necieņas, represīvā gara, Latvija būs nobriedusi modernizācijai, būs mentāli tuvāka attīstītām rietumu valstīm un drošāka par savu nākotni.

Latvija ir valoda. Latviešu. Jo Latvija ir latviešu, lepnās tautas zeme. Vismodernākajā izpratnē. Jo latvieši ir modernākā nācija ar gaišu rītdienu. Un Latvija ir nākotnes valsts, kas runā latviski.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *