fbpx
Search
Close this search box.

Aptauja par vērtībām. Rezultāti: dalība, klases, jautājumi un balles

Nedēļu saķot no 18. novembra rīkoju aptauju, kuru Twitterī vairākkārt nodēvēju „par vērtībām”, kā arī par to, „kas dzīvē ir svarīgāks”. Uz aptauju mani iedvesmoja Krievijas pētnieku Maguna un Rudneva darbs Дифференциация европейского населения по приверженности ценностям/ рациональности и выживания/ самовыражение, kam pamatā bija liela aptauja, kuru 2008.-2010. gados 43 Eiropas valstīs novadīja starptautiska pētnieku grupa, izmantojot Ronalda Ingleharta un Chrisa Wenzela izstrādāto metodiku. Es izmantoju šīs pašas aptaujas jautājumus un atbilžu variantus.

Šajā ierakstā es prezentēšu apkopotos rezultātus un analizēšu tos savu spēju un zināšanu robežās. Galvenais un, jāsaka, sarežģītākais uzdevums bija izdalīt klases. Lai gan par absolūto precizitāti var strīdēties, kopumā gūtie rezultāti izskatās pietiekami adekvāti.
Dalība
Nedēļas laikā aptaujā piedalījās 116 cilvēki, kas protams nav nekādā gadījumā kaut cik statistiski reprezentatīvs rezultāts un liecina tikai par to, ko uz maniem jautājumiem atrada par iespējamu atbildēt mana bloga apmeklētāji. Es pat pieļauju, ka daži no viņiem bija ienākuši manā blogā pirmo reizi un varbūt vairs nekad neatgriezīsies.
Kopumā rezultāti laikam ir visai likumsakarīgi. Ir taču skaidrs, ka manu blogu apmeklē, Twitterī seko man un maniem sekotājiem un principā pēc labas gribas ziedo laiku aptaujām „par vērtībām” – ka to visu dara samērā liberāla publika, cilvēki ar pašcieņu, apzinīgi, neatkarīgi domājoši, stipri savā pārliecībā indivīdi.
Klases
Tāpēc nav pārsteigums, ka 57% no tiem, kas piedalījās manā aptaujā, ir neatkarīgāk un racionālāk domājošie cilvēki, kas ir vairāk orientēti uz patstāvīgu rīcību un mazāk uz rīkojumiem no augšas, un kas tiecas pēc pašrealizācijas un pašizpausmes. Tos es šajā ierakstā dēvēšu par Klasi 1.
Klasē 2 ir 34%. Šo klasi raksturot ir visgrūtāk. Dažos jautājumos tā ir tuvāka konservatīvākai domāšanai, taču atsevišķos tā ieņem nedaudz liberālāku pozīciju. Patiesībā šiem cilvēkiem psicholoģiski klājas visgrūtāk, jo, kā atzīmē minētā pētījuma autori, Klase 2 jau ir zaudējusi ticību pārdabiskiem spēkiem un vairs neuzticas valstij, bet vēl nav guvusi ticību sev un solidārai iniciatīvai un kopīgai rīcībai.
Klasē 3 – tradicionālāk, iracionālāk domājošie cilvēki, kas visvairāk orientējas uz izdzīvošanu – ir 9%.
Salīdzinājumam: manis citētajā pētījumā Klasei 1 Latvijas mērogā kvalificējas tikai 6%. Klasē 2 ietilpst 59%, kas ir Eiropas rekords. Un Klasē 3 – 35%.
Jautājumi un balles
10 jautājumi dalās divās grupās pa pieciem: jautājumi no 1. līdz 5. raksturo to, vai indivīdam vairāk piemīt tradicionālistiskā vai racionālā domāšana, un no 6. līdz 10. to, kur cilvēks atrodas skalā no izdzīvošanas prioritātēm līdz pašizpausmei un pašrealizācijai.
Katrai atbildei bija noteiktas balles sākot no nulles. Jo zemāka ir balle pirmajā jautājumu grupā, jo domāšana ir racionālāka. Jo zemāka ir balle otrajā grupā, jo indivīdam tuvākas ir pašizpausmei raksturīgās vērtības.
Nulle visu atbilžu baļļu summas rezultātā teorētiski ir iespējama, bet manā aptaujā tāda rezultāta nebija. Aptaujas zemākā baļļu summa bija ‘2’ (nulles astoņos jautājumos). Augstākais 37. Teorētiski iespējamais maksimālais ir 46.

Turpinājums šeit

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *