fbpx
Search
Close this search box.
Sākums: Dalība, klases, jautājumi un balles

Tā kā manā izlasē dominē liberāli noskaņoti indivīdi, arī kopaina rādās diezgan moderna.

Visu atbilžu skaitlisko rezultātu vidējais aritmētiskais ir tikai 34% no maksimāli iespējamā vidējā aritmētiskā.
100% atbilstības liecinātu par ekstrēmo konservatīvismu, dziļo tradicionālismu, orientēšanos uz paternālistisku valsti un personas atkarību no varas sabiedrībā, kur morāles vērtību vietu aizņem tabu un rituāli.
Vidējais aritmētiskais 1.-5. jautājumu grupā – jo zemāks rezultāts, jo racionālāka domāšana, un jo augstāk, jo tradicionālāka – ir 37%.
Vidējais aritmētiskais 6.-10. jautājumu grupā – jo zemāks rezultāts, jo tuvāk pašreaizācijai, un jo augstāk, jo dziļāk nodarbina izdzīvošanas problēmas – ir 28%.
Ja man nāktos raksturot savu izlasi tikai pēc šiem rādītājiem, es teiktu, ka tie ir indivīdi, kas vēl nav pilnīgi brīvi no iracionālās domāšanas un jau ir ceļā uz pašrealizāciju.
Vidējie atbilžu rādītāji uz atsevišķiem aptaujas jautājumiem atšķiras no maksimālajiem šādi (uzklikšķiniet, lai palielinātu):
Tātad, jo zemāks ir rezultāts, jo tuvāk tas ir racionālākai domāšanai un pašizpausmei.
Nākamā diagramma ilustrē proporcionālās attiecības starp atbildēm, kas vairāk atbilst liberālajai, „neticošo” vai konservatīvajaidomāšanai.
Tas nenozīmē, ka tādi vai šādi atbildēja kādas konkrētas klases pārstāvji. Arī konservatīvi noskaņoti indivīdi dažreiz mēdz izvēlēties ne pašas konservatīvākās atbildes uz jautājumiem, un otrādi, un, protams, „pa vidu”. Šī diagramma ilustrē, kā izskatītos dalījums klasēs, ka tas būtu jānosaka atsevišķi pēc katra jautājuma rezultātiem.
Piemēram, laimes sajūtas jautājumā mana izlase ir noskaņota visai pārliecināta par sevi.
Tāpat jautājumā par dievu, homoseksualitāti un gatavību solidarizēties ar citiem, piedaloties petīciju parakstīšanā, mana izlase pauž diezgan liberālu nostāju.
Toties jautājumos par attieksmi pret varu un valsti šie paši cilvēki, kā arī tajā, vai citiem vispār var uzticēties, uzvedas visai konservatīvi.
9. un 10. jautājumā nav vidējās grupas, tāpēc ka pašos jautājumos tika piedāvāti tikai divi atbilžu varianti.
Dažos jautājumos vidējā grupa izrādās liela. Tā 6. jautājumā par materiālām vērtībām bija jāizvēlas divi vissvarīgākie mērķi valstij nākamajiem 10 gadiem. Divi no piedāvātajiem četriem mērķu variantiem atbilst materiālo vērtību prioritātei: „kārtība valstī” un „augstas inflācijas nepieļaušana”. Un divi atbilst postmateriālajām vertībām: „iespējas nodrošināšana katram pilsonim ietekmēt lēmumus valstī un pašvaldībā” un „vārda brīvības aizstāvība”. Liela vidējā atbilžu grupa šajā jautājumā nozīmē, ka diezgan daudz dalībnieku izvēlējās apvienot kādu materiālu labumu ar kādu postmateriālistisku vērtību. 

Turpinājums šeit

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *